Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ministry of Gender Equality, Child Development and Family Welfare

Viv bien, Manz Morisien

Kari pwason avek rozel
 
 
 
 
Kantite: pou 6 dimounn
Kalori par dimounn : 100
Letan preparasion: 30 minit
Letan kwi : 30 minit

.
 
fishrosel3038.jpg

 
 
 
 
Ki bizin:

 

• 500 g pwason
• 1 kouyer kafe zi sitron
• dise lek dipwav kouma ou kontan
• 1 kouyer kafe zinzam ek lapat lay
• 1 kouyer kafe delwil
• 50 g zwayon koupe brit
• 5-6 fey kari poule
• ¼ kouyer kafe lagrin meti
• 50g tomat koupe
• 1 kouyer lasoup lapoud kari
• 300 ml delo
• 60 g petal fri rozel
• 2 kouyer lasoup fey kotomili koupe tipti-tipti

 

 
Metod preparasion
 
 
 

 

1.       Lave ek koup pwason. Less dan zi sitron, disel, dipwav, zinzam ek ½ kouyer kafe lapat lay

2.       Kwi pwason dan vaper pandan 15-20 minit

3.       Sof delwil. Azout zwayon, fey kari poule ek lagrin meti. Apre, azout disel, zinzam, lapat lay ek tomat. Less kwi pandan de-trwa minit

4.       Azout lapoud kari. Melanze ek less kwi. Azout delo ek disel

5.       Less lasos mizote pandan 5 minit. Azout pwason kwi dan vaper avek swin. Less kwi dans lasos pandan 5 – 10 minit

6.       Azout petal rozel. Teign dife ek kouver.

7.       Dekor avek fey kotomili ek servi so avek diri.

.

 
 
                                                                            15                                Lalis             <<       >>